Syn i trafikk

En forutseting for søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel er at søker foremlegger Optikerattest.


Hos Shiped   Optikk kan du bestille synstest  og få attest.


Optikerattest kan hentes her.


Flere tegn på at du ser for dårlig i trafikken

 

1. Ser skilt sent og kjører feil.

2. Når det er mørkt eller dårlig lys endrer du kjøreadferd.

3. Myser og/eller lener deg fremover i førersetet.

4. Dårlig plassering i kryss, rundkjøringer og i veibanen.

5. Dårlig fartstilpasning inn mot kryss.

6. Er generelt uoppmerksom i trafikken og overfor medtrafikanter, feilvurderer andres hastighet.

7. Vinglete kjøring.

8. Blunker mye, blendes lett.

9. Øynene svir, renner eller klør mens man kjører

Åpningstid:

Man-Ons:              09.30 - 18:00

Torsdag:                09.30 - 19:00

Fredag:                  09.30 - 18:00

Lørdag:                  10:00 - 17:0000